सांगोला तालुका

कृषि विभाग सांगोला यांचेकडून तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना आवाहन

सांगोला तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना आवाहन करण्यात येते कि कृषि विभागाकडुन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व ग्रामबिजोत्पादन अंतर्गत *हरभरा ( फुले विक्रम) व गहू(फुले समाधान, MACS-6478, MACS-6222, HI-1544 पुर्णा) या रब्बी पिकांचे *प्रमाणित बियाणे अनुदानामध्ये परमिटवर उपलब्ध करून देणेत येत आहे.

HTML img Tag Simply Easy Learning    

तरी ईच्छुक शेतकरी बांधवांनी कृषि सहाय्यक यांचेकडुन बियाणासाठीचे परमिट घेऊन महाबिज चे अधिकृत वितरक खरेदी विक्री संघ सांगोला यांचेकडुन अनुदान वजा करून येणारी रक्कम भरून खरेदी करावे.
अधिक माहितीसाठी कृषि सहाय्यक/कृषि पर्यवेक्षक/मंडळ कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास संपर्क साधावा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!