सांगोला तालुकाराजकीय

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून सांगोला विधानसभा क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ७५ लाख निधी मंजूर – आमदार शहाजीबापू पाटील

राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सांगोला विधानसभा क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी व मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सांगोला विधानसभा क्षेत्रातील ९ गावांसाठी १० कामांना एकूण ७५ लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.
मंजूर झालेली कामे पुढीलप्रमाणे – १) चिकमहुद ता.सांगोला मुस्लीम मस्जीद समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे व संरक्षण भिंत बांधणे – १०.०० लक्ष.
२) अचकदाणी ता.सांगोला अचकदाणी मुस्लीम मस्जीद  साठी संरक्षण भिंत बांधणे – ५.०० लक्ष.
३) बलवडी ता.सांगोला बलवडी येथील मस्जीद समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे – ५.०० लक्ष.
४) शेळवे ता.पंढरपूर शेळवे मुस्लिम दफनभूमी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे – ५.०० लक्ष.
५) भाळवणी ता.पंढरपूर भाळवणी ईदगाह दफनभूमीसाठी संरक्षण भिंत बांधणे – ५.०० लक्ष.
६) जैनवाडी ता.पंढरपूर जैनवाडी येथे जैन समाजासाठी समाज मंदिर बांधणे – ५.०० लक्ष.
७) नाझरे ता.सांगोला नाझरे इदगाह मैदान आटपाडी रोड लगत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे – ५.०० लक्ष.
८) मांजरी ता.सांगोला मांजरी लाडले मशाक बाबा दर्गा येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे – ५.०० लक्ष.
९) अकोला ता.सांगोला अकोला मुस्लिम मस्जीद समोर पेव्हिंग बसविणे – ५.००
१०) मांजरी ता.सांगोला लाडले मशाक दर्ग्याजवळ ग्रामपंचायत जागेत यात्री निवास बांधणे – २५.०० लक्ष.
            सांगोला विधानसभा मतदारसंघातील अशा ९ गावांसाठी १० कामांना एकूण ७५ लाख निधी महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून मिळाल्याची माहिती आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी दिली.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!