महाराष्ट्र

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त मद्यविक्री दुकाने बंद

सोलापूर :- सोलापूर जिल्हयात साज-या होणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवानिमित्त जिल्हयात सार्वजनिक शांतता राखणे आवश्यक असल्याने दिनांक 14 एप्रिल 2024 रोजी सोलापूर महानगरपालिका हद्द वगळून सोलापूर ग्रामीण जिल्हयातील सर्व देशी विदेशी मद्य विक्री दुकाने तसेच ताडी दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद निर्गमित केले आहेत.

तसेच दिनांक 21 एप्रिल 2024 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगता मिरवणुकी निमित्त सोलापूर महानगर पालिका हद्दीतील सर्व देशी विदेशी मद्य विक्री दुकाने व ताडी दुकाने मदयविक्रीसाठी बंद राहतील. महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम मधील कलम 142 (1) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणा-यां विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!