sangolasolapur

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान अंतर्गत विविध घटकासाठी तालुका कृषी कार्यालयाकडे 25 जुलै पर्यंत अर्ज करावेत

“राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान” सन 2024-25 अंतर्गत अन्नधान्य पिके फ्लेक्झी घटक या घटकांतर्गत खालील बाबीसाठी तालुकास्तरावर अर्ज माहिती मागविण्यात येत आहेत.
      1.गोदाम बांधकाम साठी निकष -अन्नधान्य साठवणुकीसाठी 250 मे. टन क्षमतेसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 12.50 लाख यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे अनुदा अनुज्ञेय राहील. सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत असुन इच्छुक अर्जदार (शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी/FPO/FPC) केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/नाबार्डच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रकल्प सादर करणे आवश्यक आहे.
2.शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी FPO/FPC साठी बिजप्रक्रिया संच साठी निकष – उत्पादीत बियाणावर प्रक्रिया करुन दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी यांना बिज प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी (यंत्र सामुग्री ब बांधकामासाठी) प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रुपये 10 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय आहे.
3.शेतकरी गटासाठी बीज प्रक्रिया ड्रम / यंत्र यासाठी निकष -बियाण्यास मोठ्या प्रमाणावर बिज प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकरी गटामार्फत बिज प्रक्रिया ड्रम / यंत्र खरेदीसाठी रुपये 8000/- प्रति युनिट किंवा किंमतीच्या 50 टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे.
4.पाण्याच्या स्त्रोतापासून शेतापरंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप यासाठी निकष – 50 टक्के किंवा रु. 50/मिटर एह. डी.पी.ई. पाईप, रु. 35/ मिटर पी.व्ही.सी. पाईप किंवा जास्तीत जास्त रु. 15000/ लाभार्थी. (महा डी.बी.टी. पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.).
5.पंप संच घेण्यासाठी निकष -50 टक्के किवा रु. 10000/ लाभार्थी जे कमी असेल ते. (महा डी.बी.टी. पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
    वरील सर्व बाबीसाठी शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी / FPO/FPC व वैयक्तीक शेतकरी यांनी त्यात्या पात्र असणा-याबाबीसाठी तालुकास्तरावर ऑफलाईन / ऑनलाईन पद्धतीने त्यात्या पात्र असणा- या बाबीसाठी दिनांक 25 जुलै 2024 पर्यंत अर्ज करण्याचे व अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन  जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!