क्राईममहाराष्ट्रसांगोला तालुका

वनपरिक्षेत्र अधिकारी सांगोला कार्यालयाकडून अवैध वृक्षतोड करून वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोवर कारवाई

सांगोला:- वनपरिक्षेत्र अधिकारी सांगोला कार्यालयाकडून वृक्षतोड परवाना व वाहतूक पास परवाना न घेतल्याने अवैध वृक्षतोड करून वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोवर कारवाई करून 30 हजार रुपये किमतीची कडूलिंब इमारती लाकडे जप्त करण्यात आली असल्याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी तुकाराम जाधवर यांनी दिली.

वनपरिक्षेत्र सांगोला मध्ये दि.08.04.2024 रोजी रात्रीची गस्त करत असताना रात्री 08 वा. च्या दरम्यान सांगोला ते मिरज रस्त्यावर वाहनांची तपासणी केली असता टेम्पो क्र. KL.05.5-8942 यामध्ये कडूलिंब झाडाचे इमारती नग 18 त्याचं घमी 2.042 मिळून आले. कडूलिंब झाडांची विनापरवाना वृक्षतोड करून विनापरना वाहतूक होत असल्याचे दिसुन आले. टेम्पो ड्राव्हर यांचेकडे वनविभागाचा वाहतूक पास नसल्यामुळे सदरचा टेम्पो कडूलिंब इमारती लाकुड मालासह जप्त करून वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सांगोला शेजारी ठेवण्यात आला आहे. वनरक्षक सांगोला यांचा प्र.गु.क्र.ओ-04/2024 दि.08.04.2024 नुसार नोंद केला आहे.

 

वनपरिक्षेत्र अधिकारी सांगोला कार्यालयाकडून वृक्षतोड परवाना व वाहतूक पास परवाना न घेतल्याने कारवाई करण्यात आली. सदरची वृक्षतोड मालकी क्षेत्रातील आहे. त्याचा तपास चालू आहे. टेम्पो मधील इमारती लाकडाची किंमत अंदाजे 30,000/- रु. आहे. वनविभागाचा वृक्षतोड परवाना घेतल्यानंतरच वृक्षतोड करावी. व वनविभागाचा वाहतूक पास घेतल्यानंतरच वाहतूक करावी. अवैध वृक्षतोड व अवैध वाहतूक केल्यास वनविभागाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल असे आव्हान श्री. तुकाराम विठ्ठल जाधवर वनपरिक्षेत्र अधिकारी सांगोला यांनी केले आहे.

 

प्रत्येक व्यक्तीने झाडांचे संरक्षण करावे. ज्या झाडापासुन धोका आहे अशी झाडे तोडण्यासाठी कार्यालयात अर्ज करावा. प्रत्येक माणसाला झाडापासुन एका दिवसाला 15 कि.ग्रॉ. ऑक्सीजन लागतो. ज्या झाडाची गोलाई साधारण 6 ते 7 फुट आहे अशी झाडे सात असल्यास एका माणसाला 15 कि.ग्रयॉ. ऑक्सीजन मिळतो असे पर्यावरण तज्ञ यांचे मत आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने झाडाचे संरक्षण करावे व जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करून पर्यावरणाचा समतोल राखावा. तसेच सांगोला तालुका दुष्काळ ग्रस्त म्हणून ओळखला जातो त्यामुळे पावसाचे प्रमाण फारच कमी. वृक्षतोड बंद करून व जास्तीत जास्त वृक्षलागवड करून सांगोला तालुका दुष्काळ ग्रस्त मुक्त करता येईल असे आव्हान श्री. तुकाराम विठ्ठल जाधवर वनपरिक्षेत्र अधिकारी सांगोला यांनी केले आहे. यासाठी सर्वांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

सदरची कारवाई मा. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) पुणे श्री. एन. आर. प्रवीणसाहेब, व मा. उपवनसंरक्षक, सोलापूर श्री. धैर्यशील पाटील व मा. सहा वनसंरक्षक (कॅम्पा), सोलापूर श्री.बी. जी. हाके यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. सदरची कारवाई श्री. तुकाराम विठ्ठल जाधवर वनपरिक्षेत्र अधिकारी सांगोला, श्री.एस. एल. मुंढे वनपाल सांगोला, वनरक्षक सांगोला श्री.जी. बी. व्हरकटे, तसेच वनमजूर वसंत शिंदे यांनी केली.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!